top of page

BLEKNINGSCREME

Bleker mörk hårväxt snabbt och enkelt

Så här använder du produkten:

Skilj spateln från skålen genom att bryta av den. Spatelns kant får inte vara vass. Du kan ev. jämna till den med en nagelfil.

  1. Tvätta det hudområde som ska behandlas med tvål och kallt vatten. Badda huden torr.

  2. Produkten består av en blekningscreme (tub med vit hätta) och en aktiveringscreme (tub med grön hätta). Tryck ut exakt samma mängd blekningscreme och aktiveringscreme i blandningsskålen och blanda grundligt med den medföljande spateln. 

  3. Skruva sedan på hättorna igen på respektive tuber. Detta är viktigt eftersom cremerna mister sin effekt om de under förvaringen har konstant kontakt med varandra.

  4. Applicera blandningen med spateln så att hårväxten täcks helt. Blandningen får inte gnidas in i huden.Efter 15–20 minuter avlägsnar du blandningen med spateln.

  5. Om det finns rester av creme kvar torkar du av dem med en ansiktsservett eller bomull. Skölj det behandlade området grundligt med kallt vatten. Badda huden torr.

  6. Se till att hättorna på tuberna är ordentligt påskruvade. Rengör blandningsskålen och spateln grundligt.

  7. Om hårstråna inte har blivit tillräckligt ljusa kan du upprepa behandlingen efter 3 dagar.

 

Om huden börjar att svida under behandlingen ska du omedelbart avlägsna produkten och skölja huden med rikligt med kallt vatten.

Förvaras svalt.

Varning:

Innehåller Hydrogen Peroxid/Ammonia.

 

Gör ett hudtest 24 timmar innan du påbörjar den egentliga behandlingen. Följ instruktionerna i bruksanvisningen och utför testet på ett litet område som du sedan vill behandla med produkten. Om huden blir irriterad under testet ska du omedelbart avlägsna blandningen och skölja med kallt vatten. I sådana fall får du inte använda produkten. UNDVIK KONTAKT MED ÖGONEN. Om produkten trots allt kommer i kontakt med ögonen ska du genast skölja med rikliga mängder kallt vatten och uppsöka läkare. Får inte användas på ögonfransar. Får inte användas i vaginalområdet eller på hud som är irriterad, skadad eller inflammerad. Får inte heller användas om du tidigare har lidit av eksem eller hudinflammation. Bör inte användas omedelbart efter ett varmt bad eller en dusch eftersom huden då kan vara extra känslig. Låt inte blandningen sitta på huden längre än den tid som anges i bruksanvisningen, och låt den aldrig torka in i huden. När du har blandat ingredienserna ska du använda blandningen genast. Spara eller återanvänd inte blandningen. Efter behandling bör du under 24 timmar undvika att använda produkter som innehåller parfym samt även undvika att exponera huden för sol.

Endast för utvärtes bruk. Vid förtäring av produkten ska du omedelbart söka läkarvård och ta med förpackningen.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

bottom of page